Khách hàng PPP Opera

05/04/2017

Dear PPP Laser Clinic!

Tôi là khách hàng sử dụng dịch vụ của PPP Laser Clinic được 3 năm. Trong thời gian trải nghiệm các sản phẩm của PPP tôi thực sự cảm thấy rất hài lòng da tôi được quan tâm, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc của các bạn quản lý cũng như nhân viên (đặc biệt là tại PPP Opera Hà Nội).

Dear PPP Laser Clinic !

Tôi là khách hàng sử dụng dịch vụ của PPP Laser Clinic được 3 năm. Trong thời gian trải nghiệm các sản phẩm của PPP tôi thực sự cảm thấy rất hài lòng da tôi được quan tâm, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc của các bạn quản lý cũng như nhân viên (đặc biệt là tại PPP Opera Hà Nội). Tại đây, các bạn đem đến cho tôi sự thoải mái, tính chuyên nghiệp trong công việc.

Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng PPP trong việc chăm sóc bản thân mình. Chúc PPP Laser Clinic tiếp tục phát triển hơn nữa trong công việc của mình, tìm tòi nghiên cứu ra nhiều sản phẩm làm đẹp hơn nữa.

Hà Nội, ngày 01/03/2017


Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng trực tiếp liên hệ Hotline:
0967.070.0700962.070.070